Наши производи

Инспирација во кутија (5)

Писмо за тебе (3)

Букет природа (2)

4 Цветни пораки (1)

Наши производи

Инспирација во кутија (5)

Писмо за тебе (3)

Букет природа (2)

4 Цветни пораки (1)

Подарете со љубов

Креативни пакети и производи со природно цвеќе​

Подарете со љубов

Креативни пакети и производи со природно цвеќе

За Нас

 Цветна Порака претставува концепт идеја за посебно цветно уживање.

Негувајќи ја поврзаноста со природата и уживајќи во секој момент, креираме производи од природно цвеќе со употреба на одржливи материјали кои може повторно да се употребат и рециклираат.

За Нас

 Цветна Порака претставува концепт идеја за посебно цветно уживање.

Негувајќи ја поврзаноста со природата и уживајќи во секој момент, креираме производи од природно цвеќе со употреба на одржливи материјали кои може повторно да се употребат и рециклираат.